PRIJAVA RAZPIS

Študijski program za izpopolnjevanje: Duhovno izpopolnjevanje

DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE

 

 

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/24

RAZPISUJE

PROGRAM ZA DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE


 
Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje v študijskem letu 2023/24 potrebno oddati elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL., jo natisniti in podpisano poslati na  Teološko fakulteto.

Po elektronski prijavi, prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi dokazili, v prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2023 pošljite na naslov:


           Teološka fakulteta UL

           Poljanska c. 4

           1000 Ljubljana

 

s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE«.

Program prinaša poglobljeno znanje s področja sodobne in svetopisemske duhovnosti, duhovnosti cerkvenih očetov, krščanskih Cerkva in sodobnih duhovnih gibanj ter s področja duhovnosti v bogoslužju, literaturi, glasbi in filmu. Seznanja z duhovnostjo duhovnikov, posvečenih oseb, laikov, samskih in poročenih. Velik del programa je posvečen praktičnemu uvajanju v duhovnost.


V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: narediti nekaj več za svojo celostno osebnostno in duhovno rast, poživiti teološko-duhovno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postati osebni duhovni spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske ipd.), postati usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah.

 

Trajanje študija
Študijski program za Duhovno izpopolnjevanje je enoletni program, ki se izvaja  dve študijski leti. Obsega 10 predmetov,  40 kreditnih točk po ECTS.

Šolnina
Šolnina za študijsko leto 2023/24 je objavljena na spletni strani TEOF.

 

 Vpisni pogoji


V študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti prvo ali drugo stopenjskih študijskih in višješolskih programov. Slednjim lahko Komisija za študijske zadeve UL TEOF določi diferencialne izpite.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 

Izbirni izpit sestoji iz ocene:

 

Prijava
Kandidati za študij Duhovnega izpopolnjevanja morajo za vpis oddati elektronsko prijavo na spletni strani Teološke fakultete UL.

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi dokazili, v prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2023 pošljite na zgoraj navedeni naslov Teološke fakultete v Ljubljani.Izberite smer:

Vrsta Smer Izbirna skupina Kraj izvedbe
Duhovno izpopolnjevanje     Ljubljana